Friday, April 03, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ආදරණීය සිිංහල මිතුරන්ගෙන් කරන ‌ඉල්ලීම
    ඊයේ දින ‌කොරෝනා නිසා මරණයට පත් වූ මීගමුවේ පුද්ගලයාගේ මිනිය භූමිදානය කිරීමට කළ උත්සාහයන් අසාර්ථක වීම ගැනත් ඒ පිළිබඳව රවූෆ් හැකීම් වැනි ‌අය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය ගැනත් විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ඉදිරිපත් ‌වෙමින් පවතී. ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌‌සෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව...
  Read More...
 • Coronavirus toll in New York state passes 1,000: Live updates
    00:50 GMT - Death toll in New York state surpasses 1,000 More than 1,000 people have died from the coronavirus outbreak in New York state, according to a tally by The Associated Press  (AP) news agency. On Sunday evening, New York City said its toll had risen to 776. The total number of statewide deaths is not expected to be released until Monday, but with at least 250 additional deaths recorded outside the city as of Sunday morning, the state's total fatalities was at least 1,026, AP said. 00:30 GMT - China reports 31 new cases in mainland The number of COVID-19 infections in China continues to slow with health authorities in Beijing reporting 31 new cases at the end of Sunday. The figure includes one locally transmitted infection and marks a drop from the 45 cases reported a day earlier. There were no new cases for a sixth consecutive...
  Read More...
 • Iran urges US to free Iranian prisoners amid coronavirus pandemic
  Iran's government has urged the United States to release Iranians held in US jails on sanctions-related issues due to fears about the coronavirus outbreak. Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif accused Washington of holding a number of Iranians in its prisons and said under these circumstances they should be set free. Meanwhile, the death toll in Iran from the coronavirus rose to 2,378 on Friday, a jump of 144. Iran is one of the worst hit countries in the world. Zarif also referred to a report by The Guardian newspaper about Sirous Asgari, a science professor, who it said was still being...
  Read More...
 • Palestinian groups cancel mass Gaza rallies due to coronavirus
  Palestinian groups in the Gaza Strip have cancelled mass rallies planned for next week along the border with Israel amid concerns about the spread of the coronavirus in the densely-populated territory, organisers said on Saturday. The rallies were called for March 30 to mark the second anniversary of the so-called "Great March of Return" which had prompted weekly protests by Palestinians seeking to regain access to land, now in Israel, from which their ancestors were forced to flee during the Nakba, the Palestinian exodus, in 1947-48.
  They also mark Palestinian Land Day which commemorates the events of March 30, 1976, when Israeli police shot and killed six Palestinian citizens of Israel as they protested against the Israeli government's expropriation of land. "We call upon our people not to go to...
  Read More...
 • Sri Lanka pardons soldier who killed Tamil civilians
  Sri Lanka's president on Thursday pardoned and released an army officer sentenced to death for slitting the throats of Tamil civilians, including four children, during the island's bloody ethnic war. Staff Sergeant Sunil Ratnayake was to be hanged for the December 2000 killing in a case held up by previous Sri Lankan governments as an example of rare accountability over abuses during the conflict. A court convicted him of murdering eight members of the Tamil minority, including a five-year-old and three teenagers after a 13-year trial. They were killed as they returned to their bombed homes to salvage what was left of their belongings and their bodies were found buried in a cesspit near an army camp at Mirusuvil on the Jaffna peninsula. The Supreme Court unanimously rejected the officer's appeal and upheld the death penalty last year. But...
  Read More...
 • Fears mount as Syria reports first coronavirus case
  Authorities step up lockdown efforts in war-torn country after 20-year-old woman tested positive. Health officials in war-battered Syria have announced the first case of COVID-19, the disease caused by the new coronavirus, as authorities in the country prepare to halt all public transportation in a bid to curb the spread of the virus. Health Minister Nizar Yazji told a news conference in the capital Damascus on Sunday that...
  Read More...
 • Fear, anxiety as besieged Gaza confirms first 2 coronavirus cases
    Authorities in the coastal enclave have shut restaurants and cafes, while Friday prayers have also been suspended. Palestinian officials have announced the first two cases of COVID-19, the disease caused by the new coronavirus, in the besieged Gaza Strip. Deputy Health Minister Youssef Abulreesh said late on Saturday the two Palestinian patients had returned from Pakistan via Gaza's Rafah border with neighbouring Egypt on Thursday. The pair exhibited symptoms of the illness, which include a dry cough and high fever, Abulreesh told a news conference. He added that the two were placed in quarantine upon arrival and are now in a field hospital in the border town of Rafah, in the southern 
  Read More...
 • Iran leader refuses US help; cites coronavirus conspiracy theory
  Ayatollah Ali Khamenei alleges virus 'is specifically built for Iran using the genetic data of Iranians'. Iran's supreme leader refused American assistance to fight the new coronavirus citing a conspiracy theory claiming it could be man-made by the United States government. Ayatollah Ali Khamenei's comments came on Sunday as Iran faces crushing US sanctions blocking the country from selling its crude oil and accessing international financial markets. While Iranian officials in recent days have increasingly criticised those sanctions, 80-year-old Khamenei instead echoed Chinese officials about the possible origin of the coronavirus. "I do not know how real this accusation is but when it exists, who in their right mind would trust you to bring them medication?" Khamenei said. "Possibly your medicine is a way to spread the virus more." He...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

THE DESIGN OF THE WOODPECKER

Latest

User Rating: / 1
PoorBest 

As we all know, woodpeckers build their nests by boring holes in tree trunks with their beaks. This may sound familiar to most people. But the point many people fail to examine is why woodpeckers suffer no brain haemorrhage when they beat a tattoo so vigorously with their heads. What the woodpecker does is in a way similar to a human being driving a nail into the wall with his head. If a man ventured to do something like that, he would probably undergo a brain shock followed by a brain haemorrhage. However, a woodpecker can peck a hard tree trunk 38-43 times in just two or three seconds and nothing happens to it.(1)

 

Nothing happens because the head structure of woodpeckers is ideally created for such a task. The skull of the woodpecker has a remarkable suspension system that absorbs the force of the blows. Its forehead and some skull muscles adjoined to its beak and the jaw joint are so robust that they help lessen the effect of the forceful strokes during pecking.(2)

 

Design and planning do not end here. Preferring primarily pine trees, woodpeckers check the age of the trees before boring a hole in them and pick those older than 100 years, because pine trees older than 100 years suffer an illness that causes the hard and thick bark to soften.

 

This was only recently discovered by science and perhaps you may be reading of it here for the first time in your life; woodpeckers have known it for centuries.

 

This is not the only reason why woodpeckers prefer pine trees. Woodpeckers dig cavities around their nests, the function of which was not originally understood. These cavities were later understood to protect them from a great danger. Over time, the sticky resin that leaks from the pine trees fills up the cavities and the outpost of the woodpecker’s nest is thus filled with a pool whereby woodpeckers can be protected from snakes, their greatest enemies.

 

Another interesting feature of woodpeckers is that their tongues are thin enough to penetrate even ants’ nests in the trees. Their tongues are also sticky, which allows them to collect the ants that live there. The perfection in their creation is further revealed by the fact that their tongues have a structure which prevents them from being harmed by the acid in the bodies of the ants.(3)

 

Woodpeckers, each of whose characteristics is discussed in a different paragraph above, prove with all their detailed features that they are ‘created’. If woodpeckers had evolved coincidentally as the theory of evolution claims, they would have died before they acquired such extraordinarily consistent traits and they would be extinct. However, as they were created by Allah Ta’ala with a special ‘design‘ adapted to their life, they started their lives by bearing all the vital characteristics.

 

____________________________________________

(1) Grzimeks Tierleben Vögel 3, Deutscher Taschen Buch Verlag, Oktober 1993, p. 92

(2) Ibid, p. 89

(3) Ibid, pp. 87-88

 


FURTHER READING

 

SIGNS OF ALLAH IN SNOWFLAKES

SIGNS OF ALLAH TA’ALA IN THE CREATION OF THE MOUNTAINS

SIGNS OF ALLAH IN THE CAMEL

SIGNS OF ALLAH THE ALMIGHTY IN BIRDS

TIPS FOR CHOOSING THE RIGHT WIFE

10 UGLY HABITS OF WIVES

WHAT TO DO ON YOUR FIRST NIGHT OF MARRIAGE


ISLAAMINFO

And keep reminding, because reminding benefits the believers.(51:55)

 

Dont forget to forward to others and share in the reward.

If you are receiving this e-mail for the first time and you would like to receive more information and articles on Islaam and Muslims, send an e-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with subscribe in the title and if you want to unsubscribe send an email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with unsubscribe in the title.

 

Website: www.islaaminfo.com

Follow us on instagram @islaaminfo

https://instagram.com/islaaminfo/

 

 

We are now on whatsapp. Send us a message on +2763 031 1472 and save this number to your contactsISLAAMINFO

powered by
phpList2.10.19, &copy phpList ltd

Login Form