Thursday, March 23, 2017
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ට්‍රම්ප්ගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වෙයි
  මුස්ලිම් ජාතිකයන් බහුතරයක් වෙසෙන රටවල් හතක වැසියන්ට ඇමෙරිකාවට ඇතුළුවීම තහනම් කරමින්  දුන් විධායක නියෝගය නැවැත ස්ථාපිත කරන්නැයි ඉල්ලමින් ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා කළ අභියාචනය එරට අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ තිබේ.
  Read More...
 • Quebec City mosque shooting: Six killed, eight wounded
  ix people have been killed and another eight wounded in a shooting at a mosque in Quebec City, Canada, police say. Shots were fired at the Quebec Islamic Cultural Centre on Sunday night, where more than 50 people had gathered for evening prayers. One suspect was arrested at the scene and another was arrested nearby. Police do not believe there are other suspects at large. The Canadian authorities are treating the shooting as a terror attack. "We condemn this terrorist attack on Muslims in a centre of worship and refuge," Prime Minister Justin Trudeau said in a Read More...
 • 6 killed in Canada mosque shooting; PM says terror attack
  Six people have been killed and another eight wounded in a shooting at a mosque in Quebec City, Canada, BBC reported today. It said shots were fired at the Quebec Islamic Cultural Centre on Sunday night, where dozens had gathered for evening prayers. Police confirmed the death toll and are treating the incident as a terror attack. Two people are in custody, and officers do not believe there are others suspects at large. Police said the area was secure and the situation was "under control". Dozens of people left the mosque safely, they said. A spokesperson said there was no information about the suspects in custody, saying their probe had just started. Earlier Canadian Prime Minister Justin Trudeau also described the shooting as a "terrorist attack". Mr. Trudeau said he heard of the news "with tremendous shock, sadness and anger". "We condemn...
  Read More...
 • විල්පත්තුවේ හානියක් වෙලා නෑ
  විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයට පසුගිය කාලයේ හානි සිදුව ඇති බවට ඇතැම් පරිසරවේදින් යැයි කියා ගන්නා  පිරිස් සිදුකර ඇත්තේ මාධ්‍ය සංදර්ශණයක්  බව ලංකා සොබා සාමුහිකයේ සභාපති තිලක් කාරියවසම් මහතා පවසයි. තිලක් කාරියවසම්  මහතා මේ බව පවසා සිටියේ  විල්පත්තුව ජාතික  වනෝද්‍යානය ආසන්නයේ   කර ඇති නැවත පදිංචි කිරිම් තුළින් විල්පත්තුවට...
  Read More...
 • Pearls of Wisdom: No.50 “Food for the Soul” SUBJECT: BROTHERHOOD
  Pearls of Wisdom: No.50 “Food for the Soul” SUBJECT:  BROTHERHOOD Allah, The Most Exalted, says: "The Believers are but a single Brotherhood." (Qur’an 49:10) The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said: "A Muslim is the brother of another Muslim. He does not oppress him, nor does he leave him at the mercy of others." (Hadith - Muslim) “Do not hate each other, do not envy each other, do not turn away from each other, but rather be servants of Allah as brothers. It is not lawful for a Muslim to boycott his brother for more than three days.”(Hadith–Bukhari ) Note: Brotherhood in Islam is a comprehensive concept that is based upon good character with others, treating others the way we want to be treated, and uniting together upon common values. It has three levels of degree: religion,...
  Read More...
 • Pearls of Wisdom: No.51 “Food for the Soul” SUBJECT: VIRTUE AFTER VICE
  Pearls of Wisdom: No.51 “Food for the Soul” SUBJECT:  VIRTUE AFTER VICE Allah, The Most Exalted, says: “Indeed good actions eradicate bad actions. This is a reminder for people who pay heed.” (Qur’an Surah 11, Verse 114) The Messenger of Allah (peace be upon him) is reported to have said: ”Be conscious of Allah wherever you are. Follow the bad deed with a good one to erase it, and engage others with beautiful character.” (Hadith - Tirmidhi) Note: Virtue is a cleanser and can remove the stains of sins.  We often respond to a sin by putting ourselves in a figurative corner and abusing ourselves psychologically until we get over that sin. This is not what Allah Ta’ala wants from us. Yes, we should feel guilty, have a level of regret and MOST IMPORTANTLY repent, but it should not stop us from moving forwa rd...
  Read More...
 • How many “likes”? By Sister Sumaiyah Seedat
  How many times have we posted a picture that we thought to be something great and to our surprise the picture receives a meager 10 “likes”?...Instant removal !

  In our quest to boost our self-confidence, we have become egotistical and as fake as the filters we apply to our pictures on social media. Sadly, our lives have come down to us needing constant validation from others, some of whom are complete strangers to us! This is unhealthy because we build unrealistic views on life and suddenly what Allah Ta’ala has given to us is not enough. We find fault with our complexion, our weight, height even the colour of our hair requires some sort of modification. We are indeed so vulnerable. The filters applied to pictures are deceptive and brainwashing and yet so many of us strive to look that way. "You will never look like...
  Read More...
 • University Course Guidance Programme 2016/2017
  Assalamu Alaykum W W

  Muslim Majlis of University of Peradeniya has organized a University...
  Read More...
 • What’s my Value? By Abu Umaymah
  What’s my Value? By Abu Umaymah
  Allah Ta’ala has created every person beautiful, unique and precious. Often this value is neither recognized nor appreciated by the person or society. Society determines a person’s worth according to its own preconceived values and standards. This  opinion of people generally determines how an individual perceives himself or herself.   A little boy went to his old grandpa and asked, "What's the value of my life?" The grandpa gave him one stone and said, "Find out the value of this stone, but don't sell it."   The boy took the stone to an Orange Seller and asked him what its cost would be. The Orange Seller saw the shiny stone and said, "You can take 12 oranges and give me the stone." The boy apologized and said that the grandpa has asked him not to sell it.   He went ahead and found...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ACJU to remove Halal logo in SL

Local

User Rating: / 5
PoorBest 

All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU) says that it will remove the Halal logo from local products and will issue the Halal certificates free of charge only for exporters.

Addressing a press conference in Colombo with the participation of the Ceylon Chamber of Commerce and a group of Buddhist monks led by Ven. Bellanwila Wimalasara Thero, the ACJU said that although the Halal logo will not be displayed on Packs after end of the exhausting of stocks, companies can continue to obtain them voluntarily as the ACJU will continue to issue Halal certificate free of charge.
The Ceylon Chamber of Commerce also confirmed that all Sri Lankan producers will no longer carry the Halal logo on their products unless requested by the foreign consumers.

 

Courtesy: dailymirror

Login Form