Wednesday, December 02, 2015
   
Text Size

Prayer Times

 


Prayer Times

Today is
Sri Lanka Prayer Times
Time
4:47 am
6:08 am
12:01 pm
3:23 pm
5:53 pm
7:07 pm
Prayer
Fajr
Sun rise
Luhar
Asar
Magrib
Ishah

Jumu'ah Schedule Updated

jummah_schedule_update.jpg

holiday_bungalow_ne_thumb.jpg

 

Latest News

 • ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුස්ලිම්වරුන්ට 'ජාතිවාදය'
  ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන සෙසු ආගමිකයන්ට වඩා තුන් ගුණයකින් එහි වෙසෙන මුස්ලිම් ප්‍රජාව ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට ගොදුරු වන බව සමීක්ෂණයකින් සොයා ගෙන තිබේ. සමීක්ෂණය සඳහා සිඩ්නි නුවර වෙසෙන මුස්ලිම් ජාතිකයන් හයසිය දෙනෙකු යොදා ගෙන ඇති අතර ඉන් සියයට පනස් හතක් පවසා ඇත්තේ තමන් ජාතිවාදී නොසලකා හැරීම්වලට මුහුණ දී ඇති බවයි. Image copyrightBBC World...
  Read More...
 • ‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමීය සුහදත්වය“ දර්ගා නගරයේ දී එළි දකියි
  දැන් තිබෙන්නේ යහපාලනය හා සංහිදියාව ගොඩනගන්න අවශ්‍ය යුගයක් බවත් ජාතික සමගිය මෙන්ම සහජීවනය හා සබැදියාව අපේ රටට ඉතාමත් අවහ්‍ය කරන යුගය් බවත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා දර්ගා නගරයේ දී කීවේය. ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ දර්ගා නගරයේ දි ‘‘බෞද්ධ ඉස්ලාමිය සුහදත්වය සහ මුස්ලිම් සමාජය“ නම් කෘතිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගී...
  Read More...
 • Keep Internet Safe - Awareness and Signature Campaign
  Assalamu Alaykum, Please Participate and Support Jazakallah Khair ARC          
  Read More...
 • 10 Habits of Happy Muslim Couples (Part 2 of 2)
  6. They make each other bloom   Did you know your spouse was a separate person with a unique mind, heart, body and soul before they married you? And did you know that they still are that individual person, only with you by their side?   Marriages begin to go headlong into constant unhappiness when one or both spouses forget this fundamental fact: marriage makes people partners, not parts of each other that must be controlled and bossed over. As unfortunate as the truth may be, your spouse has a lot more roles to play in life than just being your spouse; and whenever you restrict them from doing justice to all their roles, you’re going to be the cause of their constant frustration, which will only spill into your own marital relationship.   Allah subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He) has created each of us to contribute...
  Read More...
 • 10 Habits of Happy Muslim Couples (Part 1 of 2)
  What does it take to stay Muslim, married and extremely happy today? As oxymoronic as that just sounded, believe it or not, it’s absolutely possible!   Marriage, especially for Muslims, is a lot more than having someone to call a husband or wife. The marital relationship is an incredible blessing and divine sign, as Allah Ta'ala says in the Qur’an:   “And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.” [Qur’an: Chapter 30, Verse 21]   The whole purpose of having a spouse is to find tranquility in and with them; and our relationships with our spouses have signs that Allah Ta'ala is asking us to give thought to. How are some Muslim couples finding this tranquility in...
  Read More...
 • NSC Calls for Collective Action against Child Abuse, Rape and Murder in this Country
    ​ ​ 16-09-2015   His Excellency Maithripala Sirisena President Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Presidential Secretariat, Colombo Your Excellency, NSC Calls for Collective Action against Child Abuse, Rape and Murder in This Country:   The National Shoora Council (NSC), an umbrella body of 18 national Muslim Civil Society Organizations (CBO) vehemently condemns the brutal murder of the child Seya Sadevmini, who was strangled to death at Kotadeniyawa in Divulapitiya. NSC pleads for collective action against all types of abuses against children in our country. It appeals to His Excellency the President and the Hon. Prime Minister to reinforce law and the authorities to assure safe and secure lives for the children and women of our mother land and to take immediate actions...
  Read More...
 • Do We Mind Our Language?
  By Khalid Baig "Every religion has a distinct moral call and the moral call of Islam is haya." (Hadith Bayhaqi) Haya is an all-encompassing Islamic concept that includes modesty, decency, and inhibition against sin. It is an inner feeling. A state of mind that reflects itself in myriad ways. Among other things, it shows itself in the language one uses. How should one communicate about morally sensitive and delicate subjects? Anyone can be crude, explicit, and vulgar. But Islam civilizes this aspect of our life also and teaches us to be refined, subtle, and indirect. As a result, the language of Islamic societies has been the language of haya. They do not talk about some subjects, (not publicly at least), not because of ignorance, but because they know. When there is need to talk about sensitive subjects, they are mentioned in a language...
  Read More...
 • 8 things you can do to counteract the effects of stress
  1. Increase dhikr (remembrance of Allah): "Those who believe, and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah: for without doubt in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction (Qur'an, 13:28)."     2. Increase prayers: "O you who believe! Seek assistance through patience and prayer; surely, Allah is with the patient (Qur'an, 2:153)." Regardless of the type of meditation, recent studies have verified the physiological effects of meditation. Most of those mediations consist in focusing on something, repeating some words and breathing (Greenberg, p.142, 143).     3. Perform ablutions: The most important component of relaxation is what Hans Loehr calls "the rituals of success." These rituals may be as simple as making ablution; yet, they must be performed properly for it is not enough to pass water on the body...
  Read More...
 • The Search for Love
  I spent my life running after the creation. I have always been what you might call ‘needy’. I needed friends, I needed people. All the time. And I couldn’t handle letdowns. But at the heart of what makes us run after the creation, is simply love. The need to give and receive love. This need has been put in us by the Creator. And every need created by God, has been created for a purpose. The need to give and receive love was created as a driver. A driver that pushes us back to God. You see, we began with God, and God wants us to come back to Him in this life—even before we come back to Him in the next. So He puts inside us, drivers intended to bring us back. Intended to bring us back Home. But our problem is we get lost along the way. We can’t deny the drive; but we get lost because we seek to fulfill it in the wrong way. We look...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Latest Downloads (All Categories)

Latest Jumu'ah Downloads

SLMUSLIMS Newsletter

You can now subscribe to our Regular Newsletter. This newsletter will contain latest updates including summary of activities of our website during the immediate past, details of upcoming events, announcements, the Jummah Schedule updates, etc.


Receive HTML?

Login Form