Tuesday, November 19, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • THE SEVEN UNDER THE SHADE OF ALLAH (SWT)
  The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) said: "There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah's sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position (for illegal intercourse), but be says: 'I fear Allah', a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.'" (Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (English trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (English trans.) vol.2, p.493, no.2248) In this beautiful Hadith, the Prophet (p.b.u.h.)...
  Read More...
 • 2019 : Voter Registration Details - Draft
  Please visit below Link and verify your details with 2019 Voter's List: https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistrationDraft.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM
  NEWS / ASIA PACIFIC New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM Jacinda Ardern also announces an inquiry into Christchurch mosque attacks...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ACJU Appeal to Muslims of Sri Lanka

Local

User Rating: / 0
PoorBest 

In an important statement issued to the public by All Ceylon Jammyyathul Ulma (ACJU) on the prevailing situation in country after the Dambulla Mosque incident, they appeal to all Muslims of Sri Lanka to maintain peace and calm without disupting law and order by holding improper demonstrations causing inconvenience to public and damaing public property. ACJU reminds Muslims of Sri Lanka that they should not forget the fact that the majority of the Buddhist poepl are peace loving, rational and fair minded; and they do not approve such acts.

ACJU futher reiterates that according to Islam the best weapon for Muslims in such situations is Supplication, thus request Muslims to pray and observe fast and make Dua to seek His assistance.

The official appeal reads as follows:

ACJU/MDA/008/1433

An appeal to the Muslims!
A request from the All Ceylon Jamiyathul Ulama

Muslims of this country are deeply worried over the recent incident took place in Dambulla in which a gang stormed the Jumma Mosque of Dambulla and damaged the place on 20 April, Friday. Muslims along with peace loving citizens of Sri Lanka are fretful if this incident would negatively impact the reconciliation that has started to sprout among communities since recently.

In the meantime, some insist that sturdy actions should be taken to display the denouncement of the Lankan Muslim community for this unholy act. However, we would like to remind them that there is a set of actions that should be followed by the believers during such times of distress.

Islam says supplication is the best weapon for a believer. Therefore, we request that we Muslims should pray to Allah for His assistance while repenting for our sins and seek His help by spiritual proceedings such as fasting. Also, the ACJU believes that justice should be sought by legal means as well.

Other than that, Muslims should refrain from disrupting law and order by holding improper demonstrations causing inconvenience to the public and damaging public property. Moreover, we should not forget the fact that majority of the Buddhist people are peace loving, rational and fair minded people and that they do not approve such acts and therefore we should be attentive of not hurting their feelings by taking offensive course of actions such as slamming other faiths which is not fitting for true believers. Allah says in the Holy Qur’an not to slander what other people worship beside Allah.

Therefore, the ACJU requests the Muslims of this country to always abide by the teachings of Islam. In the meantime, ACJU does not organize public protests or Harthals as a principle. However, ACJU would like to advise those who consider such actions to conduct them peacefully and within the perimeters of law of the country while specifically mindful of the consequences for defiance.

Also, we call upon Muslims of this country to collectively hold a fast on Thursday, 26 April and on the following day males to gather outside the mosques in their respective areas soon after the Jumma prayer and pray to Allah to show the straight path those responsible for the wrongdoings and also protect those who are in just and upright.

Ash Sheikh M. M. A. Mubarak

General Secretary

All Ceylon Jamiyathul Ulama


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா விடுக்கும் முக்கிய வேண்டுகோள்!

கடந்த வாரம் தம்புள்ளையில் நடந்து முடிந்த பள்ளிவாசல் தாக்குதலையடுத்து நாடெங்கிலுமுள்ள முஸ்லிம்கள் மிகுந்த கவலையிலும் இதுவரை காலமாக நிலவி வருகின்ற சமூக ஒற்றுமை சீர்குழைந்து விடுமோ என்ற அச்சத்திலும் இருந்து வருகின்றனர். சிலர் மேற்படி விடயத்தை கண்டிக்கவும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று தூண்டிக்கொண்டும் இருக்கின்றனர். இந்நிலையில் இஸ்லாம் காட்டிய வழிமுறையொன்று இருக்கிறது என்பதை அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா நினைவூட்ட விரும்புகிறது.

பிரார்த்தனையே ஒரு முஸ்லிமின் ஆயுதம் என்ற அடிப்படையில் துஆக்கள், தௌபா, இஸ்திஃபார், சுன்னத்தான நோன்புகள் ஆகியவற்றை கடைப்பிடிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளும் அதேநேரம் சட்டரீதியாகவும் ஒழுங்காகவும் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என்பதில் உறுதியாக நிற்கிறது.

கண்டனங்களை உரிய இடங்களுக்கு எத்தச் செய்ய வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் பொதுச் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதோ, சாலைமறியல்களில் ஈடுபடுவதோ, வீதிப்போக்குவரத்துக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதோ கூடாது. அதேநேரம் ஒட்டுமொத்தமாக எம்மோடு இணங்கி நடக்கும் பௌத்த சகோதரர்களது மனம் புண்படுமாறு நடந்துகொள்ளவும் கூடாது. அவ்வாறே எமது பள்ளிவாசலைத் தாக்கினார்கள் என்பதற்காக மதங்களைத் தூற்றுவதை தவிர்ப்பதுடன், நடுநிலைமையானவர்களோடு நன்முறையில் நடந்து அவர்களது உள்ளத்தையும் நாம் வென்றிட வேண்டும். இது ‘நம்பிக்கையாளர்களே! அல்லாஹ் அல்லாத எவற்றை அவர்கள் இறைவன் என அழைக்கிறார்களோ அவற்றை நீங்கள் திட்டாதீர்கள்” என்ற அல்குர்ஆனின் அறிவுரையாகும்.

ஒரு சிலர் பள்ளிவாசல் விடயத்தில் காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதற்காக முஸ்லிம்களாகிய நாம் அவ்வாறு நடந்துகொள்ள முடியாது. எமக்கென இஸ்லாம் கூறியுள்ள வரையறைகளைப் பேணி நடந்து கொள்ளவே சகல முஸ்லிம்களையும் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா அழைக்கும் அதேவேளை, ஜம்இய்யத்துல் உலமா ஹர்த்தாலுக்கு அழைப்பு விடுக்காத போதிலும் ஹர்த்தாலில் ஈடுபடவிரும்புவோர் இஸ்லாமிய ஒழுங்குகளைப் பேணி நடக்கவேண்டுமெனவும் வரம்புமீறும் போது ஏற்படும் விபரீதங்களையிட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறது.

எதிர்வரும் வியாழக்கிழமையன்று (26) நோன்பு நோற்று வெள்ளிக்கிழமை ஜுமுஆவுக்கு சமுகந்தரும் யாவரும் பள்ளிவாசல் முற்றவெளியில் ஒன்றுதிரண்டு குறித்த செயலில் ஈடுபட்டோருக்கு உரியதை வழங்கவேண்டும் எனவும் நேர்வழி நாடி நிற்போருக்கு அதனை அல்லாஹ் வழங்கவேண்டுமெனவும் அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்குமாறு அனைவரையும் வேண்டிக்கொள்கிறது.

அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.ஏ. முபாரக்

பொதுச் செயலாளர்

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா


සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා (මුස්ලිම් ආගමික නායකයන්ගේ සංවිධානය)
විසින් නිකුත් කරනු ලබන වැදගත් නිවේදනයයි.

පසුගිය සතියේ දඹුල්ල නගරයේ සිදුවූ , දෙවස්තානයට පහර දීමේ සිද්දියෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිර ජීවත්වන මුස්ලිම් බැතිමතුන්

ඉතා කනගාටුවට පත්වී සිටින අතර මෙතෙක් කල් පැවැති සමාජයීය සහජීවනය බිද වැටෙදෝ යන සැකයකින්ද පසුවෙති.

ඒ අතරම සමහරුන්, මෙම සිද්ධියට විරුධත්වය පැයුතු අතර, ඒ සදහා කටයුතු කල යුතුය් කියාද ජනයා අවුස්සාලන්නට වෙර දරති.

මෙවන් අවස්ටාවලදී කටයුතු කලයුතු අයුරු පිලිබඳ , ඉස්ලාම් ධර්මය විසින් නිර්දෙෂකොට පෙන්වාදී ඇති මාර්ගයන් ඇති බව ජනයාට අවධාරණය කිරීමට සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිදානය කැපවී සිටී.

අවශ්‍ය නීතිමය පියවරයන් ඇතිනම් ඒවා ගතයුතුය් යන දැඩි ස්ථාවරයේ මෙම සංවිදානය සිටින අතර, මුස්ලිමුන්ගේ ආයුධයන්වන, ප්‍රාර්ථනාවන්, උපවාසය, පාපයන්ට සමාව අයැද සිටීම, දේව යාඥාවන් යනාදී ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාවල යෙදෙන ලෙසත් මුස්ලිම් ජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.

තම විරුධත්වය නිසි තැන්වලට දැනෙන්න සැලැස්විය යුතු සිතා කටයුතු කරන්න වෙර දරන සැම කෙනෙක්ම , මාර්ග අවහිර කිරීම, හර්තාල් කිරීම, පොදු දේපල වලට හානි කිරීම යනාදී කටයුතු කිසිසේත්ම නොකළ යුතු වග දන්වා සිටිමු! එමෙන්ම, අප සමග චිරාත් කාලයක් සහෝදරයන් ලෙස ජීවත් වන බොදු ජයයාගේ සිත් තැවුලට ලක්වන අයුරින් කිසිසෙත්ම ක්‍රියා කිරීමෙන්ද වැළකී සිටින ලෙස අනුශාෂනා කරමු. අපගේ දේවස්ථානයට පහර දීම කාරනාකොටගෙන , අන්‍ය ආගම්වලට දොස් පැවරීමෙන් වැළකී සිටියයුතු අතර , මධ්‍යම පතිපදාව රකිමින් අප සමග සහජීවනයෙන් ජීවත් වන සහෝදර ජනයාගේ සිත් දිනා ගැනීමද අපගේ යුතුකමක් වන්නේය යන්න අවධාරණය කරමු .

මෙය වූ කලී " විශ්වාස වන්තයනී අල්ලාහ් නොවන වෙන යම් දෙයකට ඔවුන් දෙවියන් යැය් පවසත්ද , ඔවුනගේ විශ්වාසයට බදුන්වූ දේවලට කිසිවිටෙකත් අපහාස නොකරන්න" යන ශුද්දවූ කුරානයේ උපදේශය ද වන බැවිනි .

මෙම දේවස්ථානය පිලිබඳ සිද්ධියේදී සමහරුන් කනගාටුදායක අයුරින් කටයුතු කලද, මුස්ලිමුන් ලෙස අපට එසේ කල නොහැක. එමෙන්ම ඉස්ලාමීය උපදේශයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම යහධර්ම අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිදානය ආයචාත්මකව සැමට උපදෙස් දෙය්.

කිසිම හර්තාලයකට ජමියතුල් උලමා සංවිදානය කිසිවකුටත් ආරාධනා නොකරන අතර , එලෙස හර්තාල් කොට තම විරෝධතාව ප්‍රකාශ කරන්නට සැරසෙන අයවලුන්ට, දැඩිලෙස ඉස්ලාමීය උපදේශයන් අනුගමනය කරන ලෙසත් , සීමාව ඉක්මවා යන අවස්ථා තුලින් උද්ගතවිය හැකි අමිහිරි අත්දැකීම් පිලිබදවත් සැලිකිලිමත් වනලෙස අවවාද කරනු කැමැත්තෙමු.

එළඹෙන 26 වන බ්‍රහස්පහින්දා දින උපවාස කොට, සිකුරාදා ජුම්මා සලාතයෙන් පසු තම තමන්ගේ දෙවස්ඨාන අභියස(මිදුලේ) රැස්වී සිදුවූ සිද්දීන් වලදී සාධාරණය ඉටුකර දෙන ලෙස අල්ලාහ් දේවියගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස අනුශාෂනා කොට සමගින් ඉල්ලා සිටිමු .

මෙවගට,

එම.එම. ඒ . මුබාරක්

මහ ලේකම්,

සමස්ත ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානය

 

 

 

 

 

 

Login Form