Wednesday, February 19, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

15 Tips to Raising Great Children

Featured Islamic Articles

User Rating: / 22
PoorBest 

Children are easily influenced by their surroundings. These days, it is extremely difficult to expose our children to an ideal Islamic environment given the influences from media, friends and even other members of the family.

With television, radio, Internet and forms of media mostly touting un-Islamic values, it is up to parents and adults close to the children to set the correct example.

It is impossible to shield our children from all the negative forces that can shape their minds and, ultimately, their behavior.

However, by our own example and showing them better options, we can set them on the true path, which is to obey the commandments of Allah (swt) and our Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him).

Here are some tips you may want to follow in helping your children grow up with Islamic values.

1. Start by teaching them the importance of Worshipping only Allah: The best thing any Muslim parent could ever teach their children is to emphasize, from the day they can comprehend, that Allah (swt) is One and no one is worthy of worship except Allah (swt). This is the fundamental message of our Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) and it is our key to Paradise.

2. Treat them kindly: Kindness begets kindness. If we were kind to our children, they in turn would show kindness to others. Our Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) was the best example in being kind to children.

3. Teach them examples of Muslim heroes: Instead of Batman or Superman, tell them about real heroes such as Abu Bakr, Umar ibn Khattab, Othman bin Affan, Ali bin Abi Talib and others. Tell them how Muslim leaders brought a real peaceful change in the world and won the hearts of Muslims and non-Muslims alike.

4. Let children sit with adults: It is preferable for children to be among adults, especially when listening to Islamic lectures. The Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) would often put children in the front row when he spoke to the people.

5. Make them feel important: Consult them in family matters. Let them feel they are important members of the family and have a part to play in the growth and well being of the family.

6. Go out as a family: Take family trips rather than allowing your children to always go out only with their friends. Let your children be around family and friends from whom you want them to pick up their values. Always remember that your children will become who they are around with most of the time. So, watch their company and above all give them YOUR company.

7. Praise them: Praise is a powerful tool with children, especially in front of others. Children feel a sense of pride when their parents’ praise them and will be keen to perform other good deeds. However, praise must be limited to Islamic deeds and deeds of moral value.

8. Avoid humiliation: Similarly, do not humiliate them in front of others. Children make mistakes. Sometimes, these mistakes occur in their efforts to please the parents. If you are unhappy with your children, tell them in private.

9. Sports: The Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) encouraged sports such as swimming, running and horse riding. Other sports that build character and physical strength are also recommended, as long as the children maintain their Islamic identity, wear appropriate clothes and do not engage in unnecessary mixing.

10. Responsibility: Have faith in their abilities to perform tasks. Give them chores to do in line with their age. Convince them that they are performing an important function and you will find them eager to help you out again.

11. Don’t spoil them: Children are easily spoiled. If they receive everything they ask for, they will expect you to oblige on every occasion. Be wise in what you buy for them. Avoid extravagance and unnecessary luxuries. Take them to an orphanage or poor area of your city once in a while so they can see how privileged they are.

12. Don’t be friends: It is common in the West for parents to consider their children as friends. In Islam, it doesn’t work that way. If you have ever heard how friends talk to each other, then you will know that this is not how a parent-child relationship should be. You are the parents, and they should respect you, and this is what you should be teaching them. The friendship part should be limited to you and them keeping an open dialog so they can share their concerns with you and ask you questions when they have any.

13. Pray with them: Involve them in acts of worship. When they are young, let them see you in act of salaah (salat). Soon, they would be trying to imitate you. Wake them up for Fajr and pray as a family. Talk to them about the rewards of salaah so that it doesn’t feel like a burden to them.

14. Emphasize halaal: It is not always good to say “this is haraam, that is haraam”. While you must educate them on haraam things, Islam is full of halaal and tell your children to thank Allah (swt) for the bounties He has bestowed on them- not just for food and clothes. Tell them to be thankful for having eyes that see, ears that hear, arms and legs and, the ultimate blessing, Islam in their hearts.

15. Set an example: As parents, you are the best example the children can have. If you talk to your parents rudely, expect your children to do the same to you. If you are disrespectful to others, your children will follow too. Islam is filled with Divine advice on the best ways to bring up your children. That makes it an obligation upon parents to be good Muslims so their children will try to emulate them. If you don’t take Islam seriously, neither will your children. It goes back to our third point, which is to give them Islamic heroes. As a parent, you should be their number one hero.

Courtesy: HilalPlaza.com

 

Login Form