Sunday, December 15, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Let Children Be Children— With Emaan!

Latest

User Rating: / 4
PoorBest 

Assalamu Alaykum,

Children are a test from Allah ‘azza wajal. Dealing with them in the right way can bring lasting rewards, and treating them wrongly can have a bad effect on your life and your hereafter. Bottom line: kids have a profound effect on your productivity!

Anas ibn Malik radiyallahu ‘anhu served the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam during his youth and said: I served the Prophet (Allah bless him and give him peace) for ten years. He never said to me ‘uff!’ And he never said about a thing I did, ‘why did you do that?’ And he never said about a thing I left, ‘why did you leave that?’ [At-Tirmidhi]Nobody likes to be forced into anything, especially not children! This week you’ll discover practical, productive ways to remind and advise little believers from the Quran and the Seerah. Let children be children and find out how to get your message across and nurture emaan in little souls.

In this week’s central ayah Allah azza wa jal instructs us: And remind, for verily reminders benefit the believers. [Quran, 51:55]

Productive Naseehah

Even though many people think tarbiyah means educating and teaching, it really means cultivating, growth and nurturing. Children have a fitrah (natural disposition) and it is our role to assist them to grow and build their emaan. Here are seven tricks on how to give children naseehah— advice— the productive way!

7 Communication Tricks

1. Change your explanation while keeping your cool.

Repetition is a very important way of getting a message across; Allah ‘azza wajal gives us many reminders in the Quran, like stories about the different nations, prophets, Paradise and Hellfire. The Prophet salallahu alayhi wa sallam would repeat his advice three times. When it comes to children the way of repetiion is key.

Do you find yourself getting tired of repeating yourself with no result? Your child heard you the first time and by repeating yourself in the same way, you are simply training her to stop listening and wait for you to get frustrated.

Action points: Balance changing your explanation while keeping your cool. There’s a beautiful example in a father whose child was drawing on the neighbors’ gate. He became angry, rebuked the child, and ordered the child to clean it. His friend then asked him if he ever sat with his child and told him about the great rights Islam granted a neighbor!

2. Positive phrases

He never said to me ‘uff!’ (an Arabic word used to express annoyance). Do you catch yourself saying “Don’t do that!” or “Stop that!” all the time?

Action points: Phrasing your request positively can make a big difference in your child’s willingness to cooperate. For example, instead of “Don’t run!” say “Walk, please.”

 

3. Let them be in charge.

You’ll get a lot more cooperation this way. A beautiful example is how the Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam put Usaamah ibn Zayd in charge of an army when he was only eighteen; he nurtured his skills and gave him responsibility at a young age!

Action points: Put one child in charge of getting everyone ready and see how quickly it will happen! Let your child prove how capable she is.

4. Don’t say “why did you do that?”

And he never said about a thing I did, ‘why did you do that?’ If your child did something wrong, of course you have to address it. Your child most likely doesn’t even know what to answer when you’re shouting “why did you do that?” in the heat of the moment, simply because they can’t analyze their own behavior. When confronted with “why?” a lot of kids will shut down or get defensive.

Action points: Try guessing what your child might have felt and what her underlying needs are. “Did you feel angry because your sister didn’t listen to you?” She might have bitten her sibling because she needed space and was scared and didn’t know how to communicate it!

5. Be gentle with their feelings.

The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: He is not of us (the one) who does not have mercy on our young children, nor honor our elderly. [At-Tirmidhi] There are many ways we belittle kids’ feelings, like saying “It’s not a big deal!” or “Don’t cry!”

This way you’ll train them to stuff their emotions and in turn become young people who have angry outbursts. Be respectful and don’t try to convince your child their desires don’t matter.

Action point: Empathize with a child’s feelings, even as you’re saying no to his or her request. You can say: “It’s ok to cry— I’m here for you,” or “I know you really wanted to go there, but today it’s not going to work out.”

6. If you do this, I’ll give you . . .

Constantly bribing children makes them not want to cooperate simply for the sake of Allah. Teach your children that doing certain things makes Allah happy and will give them super-special gifts – hasanaat.

Action points: Offer genuine gratitude and instead of saying, “if you clean up, I will give you a sweet,” say “Thank-you so much for helping me clean up!” or remind them of times they were helpful, by saying “Remember a few weeks ago when you helped me tidy the whole room? That was such a big help. Jazaakallahu khayr!” Then let your child come to the conclusion helping out is something rewarding in itself.

7. Show them their effort counts.

Focus on your child’s effort rather than on the result, and teach them that their effort is more important than the result and that their success comes from Allah alone. This teaches children to be more persistent when they are trying a difficult task and to have more sabr– patience— when something does not work out.

Action points: Talk about the child’s effort. Instead of saying “good job,” say “You tried really hard on that!” Also avoid saying “good boy” and change it into “good choice” and emphasize that it is not the child who is good or bad, but the choices they make

Homework:

Memorize and supplicate with this beautiful dua’ from the Quran:

Rabanna hab lanaa min ’azwaajinaa wadhurriyaatinaa qurrata’a`yuniw-waj`alnaa lil-muttaqeena imaama.

Our Lord! Grant us in our wives and offspring the coolness of eyes and make us a leader of those who guard themselves against evil. [Quran, 25:74]

Anas ibn Malik radiyallahu ‘anhu said: He never insulted me at all. He never hit me at all. And he never scolded me. And he never frowned at me in my face. [al-Baghawi, al-Anwar fi Shama’il al-Nabi al-Mukhtar]

May Allah ‘azza wajal guide us to be productive and just parents, ameen!

Praying you will benefit,

Khawlah bint Yahya~ United Kingdom

THE AYAH JOURNAL is dedicated to inspiring you to open the Qur’an every day, pick one ayah, and apply it to your own life by making acting on that ayah your mission for the day. Let’s bring back the message of the Qur’an to our daily lives! Check www.ayahjournal.com.

Login Form