Sunday, December 15, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Top Ten Excuses Of Muslim Women Who Don't Wear Hijaab And Their Obvious Weaknesses

Local

User Rating: / 10
PoorBest 

"...How can I cover what Allah has blessed me with of silky soft hair and captivating beauty?..."

Get on the train of repentance my sister, before it passes by your station. Deeply consider my sister, what is happening today before tomorrow comes. Think, my sister - starting now.

All praise is due to Allah Ta'aala as is deserved by His Majesty and Great Power. I send prayers and ask for blessings upon His Noble Messenger who drew the path for us to the pleasure of Allah and His Jannah. This path is a straight one that is surrounded by virtue from all sides and attends to the best moral characteristics which are increased by the clothing of purity, concealment, and chastity. It is the path trod by the two halves of human society, namely the man and the woman, toward harmonious contentment and happiness in this life and the Hereafter.

This is precisely why the Protector, the blessed and above all imperfection, has made wearing hijaab an obligation upon the woman as a safeguard of her chastity and protection of her honor and sign of her faith (Eemaan). It is on account of this that societies (both Muslim and non-Muslim) that have distanced themselves from the way of Allah and deviated from His straight path, are ill societies in need of treatment that will lead them to recovery and happiness.

Among the pictures that point to the distance of society from that path and that make clear the level of its deviation and separation from it is the open spread of women not just uncovering their faces but enhancing and making a display of their beauty. We find that, regretfully, this is commonly manifested in Islamic (Muslim) society despite the fact Islamic clothing is also widespread (and available). So then, what are the reasons that have led to this digression?

We put this question to a varied group of women from whom we derived ten major excuses and upon examination and scrutiny, the frailty of the excuses became evident to us.

Stay with us dear Muslim sister in these few lines so that we can know through them the reasons for turning away from the hijaab and then discuss each:

Excuse One: I'm not yet convinced (of the necessity) of hijaab.

We then ask this sister two questions:

One: Is she truly convinced of the correctness of the religion of Islam?

The natural answer is: Yes, she is convinced, for she responds "Laa ilaaha illallah!" (There is no God but Allah), meaning she is convinced of the 'aqeedah, and then she says: "Muhammadun rasoolullah!" (Muhammad is the Messenger of Allah), meaning by that that she is convinced of its legislation or law (sharee'ah). Therefore, she is convinced of Islam as a belief system and a law by which one governs and rules her life.

Two: Is the hijaab then a part of Islamic Law (sharee'ah) and an obligation?

If this sister is honest and sincere in her intention and has looked into the issue as one who truly wants to know the truth her answer could only be: "Yes". For Allah ta'aala, Whose Divinity (Uloohiyyah) she believes in has commanded wearing hijaab in His Book (Al-Qur'aan); and the noble Prophet, ('alaihi salaat wa salaam) whose message she believes in, has commanded wearing the hijaab in his sunnah.

What do we call a person who says they believe in and are content with the correctness of Islam but who nonetheless does not do what Allah or His Messenger have ordered? Certainly they can in no way be described as those whom Allah speaks of in this aayah:

The only saying of the faithful believers when they are called to Allah and His Messenger to judge between them is that they say 'we hear and obey' and such are the successful. [Soorah An-Noor 24:51]

In summary: If this sister is convinced of Islam, how then can she not be convinced of its orders?

 

Excuse Two: I am convinced of Islamic dress but my mother prevents me from wearing it and if I disobey her I will go to the Fire.

The one who has answered this excuse is the most noble of Allah's creation, the Messenger of Allah (sallallahu 'alaihi wa sallam) in concise and comprehensive words of wisdom: There is no obedience to the created in the disobedience of Allah.

The status of parents in Islam, especially the mother, is a high and elevated one. Indeed Allah ta'aala has combined it with the greatest of matters, worshipping Him and His tawheed, in many aayaat.

He stated: Worship Allah and join none with Him and do good to parents. [Soorah An-Nisaa 4:36] Obedience to parents is not limited except in one aspect, and that is if they order to disobedience of Allah. Allah said: But if they strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not. [Soorah Luqmaan 31:15]

The lack of obedience to them in sinfulness does not prevent being good to them and kind treatment of them. Allah said afterward in the same aayah: But behave with them in the world kindly.

In summary: How can you obey your mother and disobey Allah, Who created you and your mother?

Excuse Three: My position does not allow me to substitute my dress for Islamic dress.

This sister is either one or the other of two types: She is sincere and honest, or she is a slippery liar who desires to make a showy display of her "hijaab" clamoring with colors to be "in line with the times" and expensive.

We will begin with an answer to the honest and sincere sister:

Are you unaware my dear sister, that it is not permissible for the Muslim woman to leave her home in any instance unless her clothing meets the conditions of Islamic hijaab (Hijaab shar'ee) and it is a duty of every Muslim woman to know what they are? If you have taken the time and effort to learn so many matters of this world how then can you be neglectful of learning those matters which will save you from the punishment of Allah and His anger after death!? Does Allah not say: Ask the people of remembrance (i.e. knowledgeable scholars) if you do not know. [Soorah An-Nahl 16:43]. Learn therefore, the requirements of proper hijaab.

If you must go out, then do so only with the correct hijaab, seeking the pleasure of Allah and the degradation of Shaitaan. That is because the corruption brought about by your going out adorned and "beautified" is far greater than the matter which you deem necessary to go out for.

My dear sister if you are really truthful in your intention and correctly determined you will find a thousands hands of good assisting you and Allah will make the matter easy for you! Is He not the One Who says: And whoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty) and He will provide him from sources he never could imagine. [Soorah At-Talaaq 65:2-3]?

With regards to the 'slippery' one we say:

Honor and position is something determined by Allah Ta'aala and it is not due to embellishment of clothing and show of colors and keeping up with the trendsetters. It is rather due to obedience to Allah and His Messenger (sallallahu 'alaihi wa sallam) and holding to the pure law of Allah and correct Islamic hijaab. Listen to the words of Allah: Indeed, the most honorable amongst you are those who are the most pious. [Soorah Al-Hujuraat 49:35]

In summary: Do things in the way of seeking Allah's pleasure and entering His Jannah and give less value to the high priced and costly objects and wealth of this world.

Excuse Four: It is so very hot in my country and I can't stand it. How could I take it if I wore the hijaab?

Allah gives an example by saying: Say: The Fire of Hell is more intense in heat if they only understand. [Soorah At-Taubah 9:81]

How can you compare the heat of your land to the heat of the Hellfire?

Know, my sister, that Shaitaan has trapped you in one of his feeble ropes to drag you from the heat of this world to the heat of the Hellfire. Free yourself from his net and view the heat of the sun as a favor and not an affliction especially in that it reminds you of the intensity of the punishment of Allah which is many times greater than the heat you now feel. Return to the order of Allah and sacrifice this worldly comfort in the way of following the path of salvation from the Hellfire about which Allah says: They will neither feel coolness nor have any drink except that of boiling water and pus. [Soorah An-Naba' 78:24-25]

In summary: The Jannah is surrounded by hardships and toil, while Hellfire is surrounded by temptations, lusts and desires.

Excuse Five: I'm afraid that if I wear the hijaab I will take it off at another time because I have seen so many others do so!

To her I say: If everyone was to apply your logic then they would have left the Deen in its entirety! They would have left off salaat because some would be afraid of leaving it later. They would have left fasting in Ramadhan because so many are afraid of not doing it later, etc. Haven't you seen how Shaitaan has trapped you in his snare again and blocked you from guidance?

Allah Ta'aala loves continuous obedience even if it be small or recommended. How about something that is an absolute obligation like wearing hijaab? The prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam) said: The most beloved deed with Allah is the consistent one though it be little.Why haven't you sought out the causes leading those people to leave off the hijaab so that you can avoid them and work to keep away from them? Why haven't you sought out reasons and causes to affirm truth and guidance until you can hold firm to them?

Among these causes is much supplication to Allah (du'aa) to make the heart firm upon the Deen as did the prophet (sallallahu 'alaihi wa sallam). Also is making salaat and having mindfulness of it as Allah stated:

And seek help in patience and the prayer and truly it is extremely heavy except for the true believers in Allah who obey Allah with full submission and believe in His promise of Jannah and in His warnings (Al-Khaashi'oon). [Soorah Al-Baqarah 2:45]

Other causes to put one upon guidance and truth is adherence to the laws of Islam and one of them is indeed wearing the hijaab. Allah said: If they had done what they were told, it would have been better for them and would have strengthened their faith. [Soorah Al-Baqarah 2:66]

In summary: If you hold tight to the causes of guidance and taste the sweetness of faith you will not neglect the orders of Allah after having held to them.

Excuse Six: If I wear the hijaab then nobody will marry me, so I'm going to leave it off until then.

Any husband who desires that you be uncovered and adorned in public in defiance of and in disobedience to Allah, is not a worthy husband in the first place. He is a husband who has no feeling to protect what Allah has made inviolable, most notably yourself, and he will not help you in any way to enter Al-Jannah or escape from the Hellfire. A home which is founded upon disobedience to Allah and provocation of His anger is fitting that He decree misery and hardship for it in this life and in the Hereafter. As Allah stated: But whosoever turns away from My reminder (i.e. neither believes in the Qur'aan nor acts upon its teachings) verily for him is a life of hardship and We shall raise him up blind on the Day of Resurrection. [Soorah Ta Ha 20:124]

Marriage is a favor and blessing from Allah to whom He give whom He wills. How many women who wear hijaab (mutahajibah) are in fact married while many who don't aren't? If you were to say that '..my being made-up and uncovered is a means to reach a pure end, namely marriage', a pure goal or end is not attained through impure and corrupt means in Islam. If the goal is honorable then it must necessarily be achieved by pure and clean method. We say the rule in Islam is: The means are according to the rules of the intended goals.

In summary: There is no blessing in a marriage established upon sinfulness and corruption.

Excuse Seven: I don't wear hijaab based on what Allah says: And proclaim the grace of your Rabb [Soorah Ad-Dhuhaa 93:11] How can I cover what Allah has blessed me with of silky soft hair and captivating beauty?

So this sister of ours adheres to the Book of Allah and its commands as long as they coincide with her personal desires and understanding! She leaves behind those matters when they don't please her. If this was not the case, then why doesn't she follow the aayah: And do not show off their adornment except only that which is apparent [Soorah An-Noor 24:31] and the statement of Allah subhaanah: Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks all over their bodies [Soorah Al-Ahzaab 33:59]?

With this statement my sister you have now made a shari'ah (law) for yourself of what Allah Ta'aala has strictly forbidden, namely beautification (at-tabarruj) and uncovering (as-sufoor), and the reason: Your lack of wanting to adhere to the order. The greatest blessing or favor that Allah has bestowed upon us is that of Eemaan (faith) and hidaayah (guidance) and among them is the Islamic hijaab. Why then do you not manifest and talk about this greatest of blessings given to you?

In summary: Is there a greater blessing and favor upon the woman than guidance and hijaab?

Excuse Eight: I know that hijaab is obligatory (waajib), but I will wear it when Allah guides me to do so.

We ask this sister on what plans or steps she will undertake until she accepts this divine guidance? We know that Allah has in His wisdom made a cause or means for everything. That is why the sick take medicine to regain health, and the traveler rides a vehicle or an animal to reach his destination, and other limitless examples.

Has this sister of ours seriously endeavored to seek true guidance and exerted the proper means to get it such as: Supplicating Allah sincerely as He stated: Guide us to the Straight Path. [Soorah Al-Faatihah 1:6]; Keeping company with the righteous good sisters - for they are among the best to assist her to guidance and to continue to point her to it until Allah guides her and increases her guidance and inspires her to further guidance and taqwaa. She would then adhere to the orders of Allah and wear the hijaab that the believing women are commanded to wear.

In summary: If this sister was really serious about seeking guidance she would have exerted herself by the proper means to get it.

Excuse Nine: It's not time for that yet. I'm still too young for wearing hijaab. I'll do it when I get older and after I make Hajj!

The Angel of Death my sister, is visiting and waiting at your door for the order of Allah Ta'aala to open it on you at any moment in your life. Allah said: When their term comes, neither can they delay it nor can they advance it an hour (or a moment). [Soorah Al-An'aam 7:34]. Death my sister doesn't discriminate between the young or the old and it may come while you are in this state of great sinfulness disobedience, fighting against the Lord of Honor with your uncovering and shameless adornment. My sister, you should race to obedience along with those others who race to answer the call of Allah tabaaraka wa ta'aala: Race with one another in hastening towards forgiveness from your Lord and Paradise the width whereof is as the width of the heavens and the earth. [Soorah Al-Hadeed 57:21]

Sister, don't forget Allah or He will forget you by turning His mercy away from you in this life and the next. You are forgetting your own soul by not fulfilling the right of your soul to obey Allah and proper worship of Him. Allah stated about the hypocrites (Al-Munaafiqoon): And be not like those who forgot Allah and He caused them to forget their own selves. [Soorah Al-Hashr 59:19] My sister, wear the hijaab in your young age in opposition to the sinful deeds because Allah is intense in punishment and will ask you on the Day of Resurrection about your youth and every moment of your life.

In summary: Stop presuming some future expectation in your life will indeed occur! How can you guarantee your own life until tomorrow?

Excuse Ten: I'm afraid that if I wear Islamic clothing that I'll be labeled as belonging to some group or another and I hate partisanship.

My sister in Islam, there are only two parties in Islam, and they are both mentioned by Allah Almighty in His Noble Book. The first party is the party of Allah (hizbullah) that He gives victory to because of their obedience to His commands and staying away from what He has forbidden. The second party is the party of the accursed Shaitaan (hizbush-Shaitaan) which disobeys the Most Merciful and increase corruption in the earth. When you hold tight to and adhere to the commands of Allah, and among them is wearing the hijaab - you then become a part of the successful party of Allah. When you beautify and display your charms you are riding in the boat of Shaitaan and his friends and partners from among the hypocrites and the disbelievers and none worse could there be as friends.

Don't you see how you are running from Allah and to the Shaitaan, trading filth for good? Run instead my sister to Allah and follow His way: So flee to Allah (from His Torment to His mercy). Verily I (Muhammad) am a plain warner to you from Him. [Soorah Adh-Dhaariyaat 51:50] The hijaab is a high form of worship that is not subject to the opinions of people and their orientations and choices because the one who legislated it is the Most Wise Creator.

In summary: In the way of seeking the pleasure of Allah and in hope of His Mercy and success in His Jannah and throw the statements of the devils among people and jinn against the wall! Hold tight to the legislation of Allah by your molars and follow the example of the striving and knowledgeable Mothers of the Believers and the female companions (radiallahu 'anhum ajma'een).

In Conclusion

Your body is on display in the market of Shaitaan seducing the hearts of men.The hairstyles, the tight clothing showing every detail of your figure, the short dresses showing off your legs and feet, and the showy, decorative and fragrant clothing all anger the Merciful and please the Shaitaan. Every day that passes while you are in this condition distances you further from Allah and brings you closer to Shaitaan. Each day curses and anger are directed toward you from the heavens until you repent. Every day brings you closer to the grave and the Angel of Death is ready to capture your soul.

Everyone shall taste death. And only on the Day of Resurrection shall you be paid your wages in full. And whoever is removed away from the Hellfire and admitted to Al-Jannah, is indeed successful. The life of this world is only the enjoyment of deception (a deceiving thing). [Soorah Aale 'Imraan 3:185]

Get on the train of repentance my sister, before it passes by your station. Deeply consider my sister, what is happening today before tomorrow comes. Think about it, my sister - Now, before it is too late!

For an Audio Lecture by Moulana Sulaiman Moola, on "Veil Yourself my Sister" click HERE. It is the 6th talk on the webpage.

Login Form