Friday, May 29, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වසංගතය, 'මුස්ලිම් ප්‍රජාවට එරෙහි වෙනස්කම්', ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය සහ හිජාස් හිස්බුල්ලා
  Image copyrightTWITTER/ JUSTICE FOR HEJAAZ අදින් මාස කිහිපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පැවති විභාගයකදී තරුණ නීතිඥවරයෙක් පෑ වාග් පෙළහර එහි සිටි බොහෝ දෙනාගේ සිත් ඇදගැනීමට සමත්විය. රට පුරා මහත් ආන්දෝලනයකට ලක් වූ ඒ නඩු විභාගයේදී ඔහු මතු කළ තර්ක කෙතරම් අවධානයට ලක් වූයේ ද යත් ඔහුගේ මිතුරන් මතු නොව, අධිකරණයේ දී ඔහුගේ ප්‍රතිවාදීන් වූ සගයින්...
  Read More...
 • NEC Chairman continuing as one-man commission: Hoole
  August, September dates  discussed for polls 
  Bills from 2019 presidential  election not paid
  My US citizenship oath nothing to  be ashamed of
  National Elections Commission (NEC) member Ratnajeevan H. Hoole has not been in good terms with NEC Chairman Mahinda Deshapriya in recent times and this has been evident in statements Hoole has made to the media. In an interview with Dailymirror, Hoole opens up on his issues with Deshapriya, concerns over the proposed dates for the parliamentary election and several other matters. Excerpts:

  Q  There was a lot of debate with regard to the postponed parliamentary poll and now the NEC has picked June 20 to hold the election. Why June 20?
  Many have asked why we chose the President’s birthday. I was not aware it is his birth date. Superstition is suggested because...
  Read More...
 • Sri Lanka’s Muslim Coronavirus Victims Deserve Honorable Religious Funeral
  While Sri Lankan government remains adamant on cremating bodies of Muslim coronavirus victims, despite an earlier decision to allow burials, doctors worldwide have come out with scientific facts to prove that   burials, now taking place in more than 180 countries worldwide, do not cause any harm to anyone.

  Burial for Muslim corona virus dead victims, according to World Health Organization guidelines and local funeral laws, was agreed all over the world  

  In a 16 minute video Dr Feroze M Mubarak, COVID-19 Practice Strategy Lead, Clinical Director, SAS North & Central London on scientific facts-Cremation of Covid 19 infected bodies, has explained clearly why in the case of Muslims, Christians and Jews burial should be permitted.

  https://youtu.be/NQQxvmgRp08   However here in Sri Lanka the government,...
  Read More...
 • Respect Burial Rights; Stop Hate Speech Against Muslims: UN Tells Gota
  The United Nations Special Rapporteur on freedom of religion or belief has urged President Gotabaya Rajapaksa to follow WHO guidelines on the disposal of deceased persons.

  Writing to the President, the UN Special Rapporteur on freedom of religion said: We would like to encourage your Excellency’s Government to reconsider the provisions in the MoH Guideline by taking into account of the key considerations provided by WHO Guideline for the disposal of the bodies of human beings deceased from the COVID-19, and revise the circular accordingly. In view of the challenges posed by the pandemic it is important that the Government avoids any unnecessary measures that are likely to raise tension and are running contrary to the respect of the fundamental human rights of the persons belonging to different communities that exist in Sri Lanka....
  Read More...
 • Anguish as Sri Lanka forces Muslims to cremate COVID-19 victims
  Rights group and activists accuse gov't of forcing cremation of Muslim COVID-19 victims in disregard to WHO guidelines. The forced cremation of two COVID-19 infected Muslims in Sri Lanka has sent shock waves among the minority community, which accused the authorities of violating Islamic burial rites. Bishrul Hafi Mohammed Joonus, a 73-year- old  man from the capital Colombo who died of COVID-19, was the second Muslim to have been cremated in the Indian Ocean island nation, which has registered 151 cases so far. Bishrul's son Fayaz Joonus, 46, said his father who had a kidney...
  Read More...
 • ආදරණීය සිිංහල මිතුරන්ගෙන් කරන ‌ඉල්ලීම
    ඊයේ දින ‌කොරෝනා නිසා මරණයට පත් වූ මීගමුවේ පුද්ගලයාගේ මිනිය භූමිදානය කිරීමට කළ උත්සාහයන් අසාර්ථක වීම ගැනත් ඒ පිළිබඳව රවූෆ් හැකීම් වැනි ‌අය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය ගැනත් විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ඉදිරිපත් ‌වෙමින් පවතී. ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌‌සෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව...
  Read More...
 • Coronavirus toll in New York state passes 1,000: Live updates
    00:50 GMT - Death toll in New York state surpasses 1,000 More than 1,000 people have died from the coronavirus outbreak in New York state, according to a tally by The Associated Press  (AP) news agency. On Sunday evening, New York City said its toll had risen to 776. The total number of statewide deaths is not expected to be released until Monday, but with at least 250 additional deaths recorded outside the city as of Sunday morning, the state's total fatalities was at least 1,026, AP said. 00:30 GMT - China reports 31 new cases in mainland The number of COVID-19 infections in China continues to slow with health authorities in Beijing reporting 31 new cases at the end of Sunday. The figure includes one locally transmitted infection and marks a drop from the 45 cases reported a day earlier. There were no new cases for a sixth consecutive...
  Read More...
 • Iran urges US to free Iranian prisoners amid coronavirus pandemic
  Iran's government has urged the United States to release Iranians held in US jails on sanctions-related issues due to fears about the coronavirus outbreak. Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif accused Washington of holding a number of Iranians in its prisons and said under these circumstances they should be set free. Meanwhile, the death toll in Iran from the coronavirus rose to 2,378 on Friday, a jump of 144. Iran is one of the worst hit countries in the world. Zarif also referred to a report by The Guardian newspaper about Sirous Asgari, a science professor, who it said was still being...
  Read More...
 • Palestinian groups cancel mass Gaza rallies due to coronavirus
  Palestinian groups in the Gaza Strip have cancelled mass rallies planned for next week along the border with Israel amid concerns about the spread of the coronavirus in the densely-populated territory, organisers said on Saturday. The rallies were called for March 30 to mark the second anniversary of the so-called "Great March of Return" which had prompted weekly protests by Palestinians seeking to regain access to land, now in Israel, from which their ancestors were forced to flee during the Nakba, the Palestinian exodus, in 1947-48.
  They also mark Palestinian Land Day which commemorates the events of March 30, 1976, when Israeli police shot and killed six Palestinian citizens of Israel as they protested against the Israeli government's expropriation of land. "We call upon our people not to go to...
  Read More...
 • Sri Lanka pardons soldier who killed Tamil civilians
  Sri Lanka's president on Thursday pardoned and released an army officer sentenced to death for slitting the throats of Tamil civilians, including four children, during the island's bloody ethnic war. Staff Sergeant Sunil Ratnayake was to be hanged for the December 2000 killing in a case held up by previous Sri Lankan governments as an example of rare accountability over abuses during the conflict. A court convicted him of murdering eight members of the Tamil minority, including a five-year-old and three teenagers after a 13-year trial. They were killed as they returned to their bombed homes to salvage what was left of their belongings and their bodies were found buried in a cesspit near an army camp at Mirusuvil on the Jaffna peninsula. The Supreme Court unanimously rejected the officer's appeal and upheld the death penalty last year. But...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Virtues of Salaah

Latest

User Rating: / 5
PoorBest 

Abu Hurayra Radiyallahu ‘anhu said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, 'What do you think would happen if there was a river by someone's door in which he washed five times every day? Do you think that any dirt would remain on him?' They said, 'Not a scrap of dirt would remain on him.' He said, 'That is a metaphor of the five prayers by which Allah wipes out wrong actions.'"

Jäbir ibne-’Abdullah Radiyallahu ‘anhuma narrates that Nabi Sallallahu alaihi wasallam said: 'The key to Paradise is Salat and the key to Salat is Wuzu'. (Musnad Ahmad)

Anas Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The comfort and delight of my eyes has been placed in Salat.' (Nasai).

Hanzalah Al Usaidi Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The person who guards the five times Salat, its Wuzu, its prescribed time, its proper Ruku’ and Sujüd, while perceiving it to be the Right of Allah on him, he is forbidden upon Fire.' (Musnad Ahmad)

 

Abu Qatadah ibne-Rib’i Radiyallahu ‘anhu reported that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam narrates in a Hadith Qudsi that Allah ‘Azza wa Jall has said:' Verily, I have enjoined upon your Ummah five times Salat, and I have taken upon myself an oath that anyone who observes them at their appointed time, I shall admit him into Paradise; if anyone does not offer them regularly, there is no such guarantee from Me for him (I may punish him or forgive him).'(Abu Dawud)

Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'The five times Salat and the prayer of Friday to Friday, and the fasting of Ramadan to Ramadan, are atonements for sins that have been committed between them, provided the sinner avoids major sins.' (Muslim).

Abdullah ibne-’Amr Radiyallahu ‘anhuma narrates that one day, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam mentioned Salat and said: 'For him who remains mindful of his Salat, it will be a light and an argument in his favour and a means of his salvation on the Day of Judgement; and for him who is not mindful of his Salat, there shall be neither a light, nor an argument in his favour, nor a means for his salvation. And on the Day of Judgement, he will be with Fir’aun, Hamãn and Ubayy ibne-Khalaf.' (Musnad Ahmad)

Note: Fir’aun was the king of Egypt at the time of Musa ‘Alaihis salam, Hamãn was his minister, and Ubayy ibne-Khalaf was an ardent idolater and adversary of Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam.

Abu Umamah Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam was asked: O Rasulullah! At what time is Du’a the most readily listened to and accepted? He replied: 'The one made during the course of latter part of the night, and after the obligatory Salat'. (Tirmidhi)

Ruwaibah Radiyallahu ‘anhu narrates:' I heard Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: Undoubtedly he will not enter Hell-Fire, who has offered Salat before the rising of the sun, and before its setting; that is Fajr and ‘Asr.' (Muslim)

Jundub Al Qasri Radiyallahu ‘anhu narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'He who offers the Fajr Salat, is indeed in the Protection of Allah (so do not trouble those who are under Allah’s Protection); for you will be answerable to Allah for violating this protection; because undoubtedly, if He takes anyone to account for violating this protection, He will catch him and fling him headlong on his face into the Hell-Fire.' (Muslim)

Umme Farwah Radiyallahu ‘anhã narrates that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam was asked: 'Which is the best of the good deeds? He said: To offer Salat at the beginning of its prescribed time.' (Abu Dawud).

Jabir ibne-Abdullah Radiyallahu ‘anhuma narrates: I heard Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam saying: 'Between man and (his entering into) polytheism and unbelief is the abandonment of Salat.' (Muslim)

Note: Scholars of Islam have offered several explanations to this hadith. One is that a person who abandons Salat becomes increasingly arrogant and bold in committing sins, which may endanger his faith. Another explanation is that the one who abandons Salat runs the risk of an evil end.

Abdullah ibne-’Amr ibnil As narrates from his father, who heard from his grandfather Radiyallahu ‘anhuma, who narrated that Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam said: 'Command your children when they are seven years old, to perform Salat; and beat them for not observing it when they are ten years old. And at this age separate their beds (i.e. do not let brothers and sisters sleep together).' (Abu Dawud)

Note: Beating should not cause bodily harm.

'Uthman ibn 'Affan said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, "There is no Muslim man who attends a prescribed prayer and does wudu' for it well and is humble in it and in its bowing, without that being expiation for the sins before it as long as he did not commit any major sin. This will always apply."

Login Form