Tuesday, January 21, 2020
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • විල්පත්තුව සහ පාස්කු ප්‍රහාරය: ජනපති ගෝඨාභය වෙත රිෂාඩ්ගෙන් ඉල්ලීමක්
  විල්පත්තු රක්ෂිතය හෙලි කර මුස්ලිම් ජනතාව පදිංචි කරවූ බවට තමන්ට එරෙහිව එල්ල වන චෝදනාවල සත්‍ය හෙළි කර ගැනීම සඳහා ස්වාධීන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුද්දීන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

  තවද පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය සිදු කළ "ත්‍රස්තවාදීන්" හා තමන් අතර සබඳතා නොවූ බව පරීක්ෂණ...
  Read More...
 • Muslims expect positive overtures from President
  Muslims expect positive overtures from President
  November 26, 2019, 12:00 pm

  article_image
  by Latheef Farook


  Following the election of President Gotabaya Rajapaksa and Dinesh Gunawardena said both "Rauff Hakeem and Rishad Bathiudeen will not be part of the new government." This was repeated by both Wimal Weerawansa and Udaya Gammanpila.


  The Muslim community is not concerned whether the government gives Rauf Hakeem and Rishard Badurdeen ministerial portfolios or not. What the Muslims need is for the new government to understand their plight, stop violence against them, and attend to their grievances.


  Time was when the Sri Lankan Muslim community was not interested in forming a separate party. As everyone knows, the Muslims were part and parcel of the two major national...
  Read More...
 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Will I Be Forgiven?

Latest

User Rating: / 16
PoorBest 

Will I Be Forgiven?

Understand Quran AcademyArticles > Will I Be Forgiven?
inspirationthemercyofallah
How do you deal with your sins? Do you take them lightly, or do they make you feel heavy and very, very guilty?
Let’s learn about real tawbah and get motivated to turn to Him again, and again, and again inshaa Allah!
In this week’s central ayah Allah At-Tawwaab makes a beautiful promise: . . . Except for those who repent, believe, and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful [Quran, 25:70]

Beautiful Tawbah

“Do tawbah!” he shouted at his son.
Tawbah often is simply translated as “repentance,” but it has a much deeper meaning and literally means “to return to” or “to retreat.” Tawbah doesn’t mean you despise yourself! Every sin is a chance and signal that you can grow closer to Allah ‘azza wa jall! Tawbah is one of the most beloved acts of worship.

Two Ways of Shaytan

Shaytan tries to prevent you from turning to Allah in two ways: He sometimes makes you not care about tawbah at all by tricking you into thinking too lightly of your sins. At other times he tries to make you feel unhealthily guilty by telling you that your sins are just too big or too often repeated and that you should feel ashamed to turn to Allah. In this way he makes you start despising yourself, doubting Allah’s love for you, and sometimes even giving up on doing tawbah and getting even more involved in sins because you are losing hope. Shaytan’s mission accomplished! Now, what should you do?

6 Practical Tips on Tawbah

1. Don’t put limits on the mercy of Allah.

If you think that your sins are too great or too many for the forgiveness of Allah, you are subconsciously limiting the mercy of Allah to human standards. Allah is At-Tawwaab, the Oft-Returning, to those who turn to Him. The question is not will He forgive me; the question is, will you turn to Him? So don’t let guilt keep you away from turning to Him with heart and soul after you sin. Focus on His greatness instead of on your sin, and move on!

2. Thank Him and know His promises!

If Allah enabled you to feel you want to do tawbah, thank Him because it is a blessing from Him to you. Allah ‘azza wa jall says: Say: ‘O ‘Ibaadi (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allaah, verily, Allaah forgives all sins. Truly, He is Oft‑Forgiving, Most Merciful. [Quran, 39:53] Read the Quran, so you can learn about His promises, as He does not break His promises. And His promises will motivate you in never despairing and will increase your love for Him!

3. Follow up a bad deed with a good deed straight away.

Let’s say you just shouted at your spouse, or even gossiped. Make it a habit to turn to Allah straight away (however “fake” that might feel to yourself at first) and for example say instantly ‘astaghfirullaah wa atuboo ilayk’ ( I seek forgiveness from Allah and I turn to You). Then do a good deed straight after. The Prophetsalallahu ‘alayhi wa sallam said . . . and follow up a bad deed with a good deed which will wipe it out . . . (At-Tirmidhee) So when you sin, for example, just open the Quran and read even one ayah– plus you get ten hasanaat per letter— or (go online) and give sadaqah straight away!

4. Be encouraged to turn to Him again and again.

Even if you repent sincerely and say you will never do it again but fall into the same sin the next day, you should still turn to Allah again and ask for forgiveness again and be determined again not to do it after. This does not mean you use the fact that Allah accepts repentance as an excuse to sin; it means the sinner is encouraged to do tawbah again and again and again and to never stop turning to Allah! The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: The one who repents from sin is like the one who did not commit sin [Ibn Maajah]

5. Try to compare your misdeeds to His blessings.

How to make your heart repent? Try to think about all those sins you committed from puberty until now, like the sins of your body (like lying, gossiping) and the sins of your heart (like envy, arrogance). Also neglecting your duties (like disobeying your parents) as well as neglecting your acts of worship (like delaying your prayer). Now try to count the blessings of Allah regardless of all your misdeeds and you will realize what a beautiful Lord you have! Inshaa Allah this will open your heart to tawbah nasooha (sincere tawbah)!

6. Pray the tawbah prayer.

The Prophet said: Whenever one commits a sin, and then performs ablution perfectly, and prays two rakah wherein he seeks the forgiveness of Allah He will forgive him. [Ahmad] What a treasure! When you sin, try to pray these two units of prayer (salat ul tawbah) straight away or at least as soon as you can and don’t let Shaytan tell you differently!
Homework:
1. Take comfort, be motivated by, and share this hadith with others to inspire them to tawbah: The Prophet salallahu ‘alayhi wa sallam said: Allah the Almighty has said: ‘O son of Adam, so long as you call upon Me, and hope in Me, I shall forgive you for what you have done, and I shall not mind. O son of Adam, were your sins to reach the clouds in the sky and were you then to ask forgiveness of Me, I shall forgive you. O son of Adam, were you to come to Me with an earthful of sins and were you then to face Me, without having associated anything with Me, I shall grant you an earthful of pardon.’ [At-Tirmidhee]

2. Memorize the dua after wudhu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

O Allah, make me among those who turn to You in repentance, and make me among those who are purified.[An-Nasaa’i] Put it on a sticky note on the wall where you dowudhu so you don’t forget, inshaa Allah!
So whenever you sin, remember the formula of success mentioned in the central ayahRepent, believe in Allah, and His Mercy, and do good deeds and Allah ‘azza wa jall will not only forgive you, but even replace your bad deeds with good deeds. Laa ilaaha illAllah!
May Allah make us of those who turn to Him sincerely again, again, and again. Ameen.
Praying you will benefit,
Khawlah bint Yahya – United Kingdom
THE AYAH JOURNAL is dedicated to inspiring you to open the Quran every day, pick one ayah, and apply it to your own life by making acting on that ayah your mission for the day. Let’s bring back the message of the Quran to our daily lives! Check www.facebook.com/ayahjournal for examples.

Login Form