Thursday, October 22, 2020
   
Text Size

Latest

The latest news from the Joomla! Team

බල සේනා දෙකටම උසාවියෙන් අවවාද

User Rating: / 2
PoorBest 

බල සේනා දෙකටම උසාවියෙන් අවවාද

ආගමික සංහිඳියාවට හානිකර කිසිත් නොකරන්නැයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ මහතා බොදුබල සේනාවට සහ ජාතික බල සේනාවට අද අවවාද කළේය.

කොළඹ නිපොන් හෝටලයේ ජාතික බල සේනා රැස්වීමට බලෙන් ඇතුළු වී අවහිර කිරීම හා කුරාණයට අපහාස කළැයි කියන සිද්ධියක් මත බොදු බල සේනා මහ ලේකම් ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි ඇතුළු භික්ෂූහු සිව් නමක් ද, ගිහියෝ දෙදෙනෙක් ද රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ ශරීර ඇප මත මුදා හරිනු ලැබූහ.

ඥානසාර හිමි, විතාරන්දෙනියේ නන්ද හිමි, අරියවංශ සම්බුද්ධ හිමි, චන්දානන්ද හිමි, පී ජී ගුණවර්ධන හා පී වෑවල ඇප ලැබුවෝ වෙති.

නඩුව ජුනි 09 වැනි දාට කල් තැබූ මහේස්ත්‍රාත් අද උසාවියට නොපැමිණි වැලිමඩ චන්දරතන හා වැල්ලම්පිටියේ සුමනධම්ම හිමිවරුනට ද එදිනට පැමිණෙන ලෙස නොතීසි නිකුත් කළේය.

http://www.lankadeepa.lk/index.php/top_story/230714

 

 

Afghanistan landslide 'kills at least 350'

User Rating: / 3
PoorBest 

Rescuers are using their bare hands to dig through the mud, as David Loyn reports

Related Stories

At least 350 people have been killed and many more are missing, the UN says, after a landslide hit the north-east Afghan province of Badakhshan.

Hundreds of homes were buried under mud and rocks when a section of a mountain collapsed following torrential rain.

Rescuers have reached the area and are searching for survivors.

Much of north and east Afghanistan has been hit by heavy rain in recent days, and some 150 people have died in flooding.

"The number of deceased has increased to 350 and significant displacement is expected," the UN mission in Afghanistan said in a statement.

"The UN Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is helping... local authorities to rescue those still trapped."

Tonnes of mud

Local officials say that more than 2,000 people are missing.

About 1,000 houses were affected - 300 of them buried immediately after the side of a mountain gave way.

As it was Friday morning, a day of rest in Afghanistan, people were at home and whole families were lost under tonnes of mud.

Landslide in Argo district in Badakhshan provinceHomes are buried beneath the mud and rocks
Landslide in Argo district in Badakhshan provinceOfficials say it is unlikely that anyone buried under the rubble is alive
Television images show extent of landslideEarly television images showed almost the entire valley engulfed in mud

Badakhshan police commander Fazludeen Ayaz told the BBC that all of the village of Hargu - home to 215 families - was covered by earth and rock.

He said it was unlikely that anyone would be rescued alive from under the rubble and that even if there was rescue equipment available in the remote area, it would be difficult to dig people out.

Remote

The BBC's Qurbon Ali Hamzi in Badakhshan says it is still raining and there are fears of further landslides.

Badakhshan is in the most remote and mountainous part of the country, bordering Tajikistan, China and Pakistan.

Searching for survivors is a huge task, our correspondent adds.

The governor of Badakhshan province, Shah Waliullah Adeeb, told AP news agency that rescue crews did not have enough equipment and appealed for shovels.

"It's physically impossible right now," Mr Adeeb said. "We don't have enough shovels; we need more machinery.''

He said that residents of nearby villages had been evacuated amid concerns about further landslides.

Another, smaller landslide was reported in Badakhshan on Thursday.

Map locator

http://www.bbc.com/news/world-asia-27261783

 

In Pictures: The plight of the Rohingya

User Rating: / 6
PoorBest 
In Pictures: The plight of the Rohingya
Many Muslim Rohingya in Myanmar are still displaced after ethnic clashes drove them from their homes.
Last updated: 20 Jan 2014 21:01
Listen to this page using ReadSpeaker
Email Article
Print Article
Share article
Send Feedback

Sittwe, Myanmar - A year and a half ago, an outbreak of violence between Buddhists and Rohingya Muslims here in Sittwe, Myanmar, started a struggle that drove nearly 150,000 Rohingya from their homes and into hastily put-together camps for Internally Displaced Persons (IDPs).

Violent attacks continue to occur across Rakhine state, forcing more and more Rohingya into areas of refuge.

Conditions inside the dusty camps are sparse. Those lucky enough to have been allocated official aid buildings live with 10 families in each long house. Those that are still waiting to be assigned space from the government are left to create makeshift shelters out of whatever they can salvage, whether it be empty food bags or dried rice stalks.

Temperatures can vary drastically, from searing daytime heat to cold nights and monsoon rains.

Access to clean water and food is limited and, although toilets facilities were some of the first things to be built, raw sewage still runs through open waterways.

There are frequent disagreements between the police, largely members of the Burmese ethnic majority, and the Rohingya IDPs. These confrontations sometimes turn violent and are often only quelled when the army intervenes.


/Andrew Stanbridge/Al Jazeera

One of the first and largest IDP camps outside of Sittwe, Myanmar, where the first wave of Rohingyans fled when Buddhist mobs began to attack their villages, burning homes to the ground./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

A displaced Rohingya family eats a meal inside of their shelter. Rations given by aid groups barely cover enough for one meal a day./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

A Rohingyan child naps inside a shelter provided by aid groups and the Myanmar government./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

Many of the Rohingya that have fled their villages have not been given shelter by the government, and have begun to create their own encampments using whatever materials are available./Andrew Stanbridge/Al Jazeera
Rohingyan boys collect firewood in one of the IDP camps outside of Sittwe, Myanmar. Temperatures can vary drastically from searing daytime heat to cold nights and monsoon rains.


/Andrew Stanbridge/Al Jazeera

Rohingya men pray in an under-construction mosque./Andrew Stanbridge/Al Jazeera
A policeman stands guard on a railway line that is also one of the entrances to an IDP camp. Rohingyans in the camps are not permitted to leave the encampments.


/Andrew Stanbridge/Al Jazeera

Myanmar police on patrol in one of the Rohingyan camps. Animosity towards the police is very high./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

A Myanma policeman at the entrance to the camps shows off his grenade launcher. Many of their weapons are from the World War II era./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

During one confrontation between displaced Rohingya and police, several IDPs were severely injured when police opened fire./Andrew Stanbridge/Al Jazeera

A gunshot victim waits to be evacuated by the Red Cross. Medical resources inside the camps are little to none and the Red Cross brings some of the wounded and sick into its small facilities in the town of Sittwe./Andrew Stanbridge/Al Jazeera
A Rohingyan man holds bullets and casings left behind after police shot at a mob of Rohingyan IDP's who were demanding the dead body of one of their villagers be released from police custody.


Follow photographer Andrew Stanbridge on Twitter: @stanbridgefoto

http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/01/pictures-rohingya-2014120155550685850.html


   

Being Productive When You’re Not Feeling Well

User Rating: / 5
PoorBest 
Productive Muslim - Towards a Productive Ummah!
Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment on this article and with it, your presence. We look forward to reading your comments.

[Reader Discussion] [Reader Discussion] Being Productive When You're Not Feeling Well | Productive Muslim

Alhamdulillah, we’ve been sharing many tips and resources on how you can work better and be a truly productive Muslim. Now it’s your turn to help our readers!

Every month, we will host a Productive Muslim’s reader discussion thread where you can share and learn from each other tips that help you become more productive.

Thank you for the many interesting opinions and tips on last month’s discussion on your favourite e-mail hacks! The theme for this month is productivity when you’re ill.

 

May Allah grant you all good health and long life for productive use. However, we do tend to fall ill from time to time. Whether it’s a brief knock out like the common cold, or something long-lasting and more of a trial, these sick days can easily slip by without much attained.

Rest and recovery go hand in hand, but being the productivity ninjas that you are, do you still find a way to make this time beneficial for yourself and for others? We’ve talked about being a productive patient before. Now we want to ask YOU! Do share your thoughts below!

 

 

Just Close Your Eyes and Imagine...

Just Close Your Eyes and Imagine...

 

You have just one more day to live;


One more day to show Allah,

Whether to you Jannah He should give?

To say goodbye to your family,

And all your closest friends;

To ask for forgiveness,

And try to make amends;


Just close your eyes and imagine,

Did you miss a prayer or two?

Did you please Allah, and do the things,

He asks every Muslim to do?

Just close your eyes and imagine,

Tomorrow you will be gone;

No more second chances,

To smell the mist of dawn;

Just close your eyes and imagine,

The angels are going to come,

To take your soul and ask,

In your life "what have you done"?


Just close your eyes and imagine,

The words you want to say;

But may not come out that way,

For all your deeds you'll pay;

You want to speak out, to cry out,

'Inshaa' Allah I believe';

But, silence beckons you,

No more can you deceive;

Just close your eyes and imagine,

Finally,

Your silence breaks away;

You tell the angels you believe in Allah,

And for Him, you did pray;

You say as tears are pouring down your face

'Please, Allah, forgive me,

For the sins that I committed,

Have mercy is my plea!'Just close your eyes and imagine,

That the smell of musk surrounds you,

From your head down to your feet;

You realize Allah forgave you,

Hell fire you did defeat;

But we all know as Muslims,

When it's time for you to die;

You'll not be given a second chance,

To say a last goodbye;

So live each day as If it's your last,

And never forget to pray;

So when the angels come to ask,

You'll know the right words to say.

   

Page 187 of 196

Login Form