Sunday, August 25, 2019
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

සම්බන්ධන් ඇතුල් වුනේ මහජනතාවගේ ඉඩම්වලට - අගමැති

වර්තමානයේ රට තුළ පවතින මාධ්‍ය නිදහසට විශාලම තර්ජනය එල්ල වන්නේද මාධ්‍ය වෙතින්ම බව අග්‍රාම්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.

අගමැතිවරයා ඒ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් මාධ්‍ය සංසදයේ විසි වන සංවත්සර උළෙල අමතමිනුයි.

අන්තවාදී අදහස් පරාජය කොට සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් සියලු ජාතීන් එක්ව රට තුළ ස්ථාපිත කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ නිදහස තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මාධ්‍ය වෙත විශාල වගකීමක් පැවරෙන බවයි අගමැතිවරයා එහිදී අවධාරණය කළේ.

කෙසේ නමුත් ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතන එම වගකීම ඉටු නොකරන බව පවසන අගමැතිවරයා එවැනි මාධ්‍ය ආයතන දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් කළේය.

පසුගියදා විපක්ෂ නායක ආර් සම්බන්ධන් කිලිනොච්චියේ හමුදා කඳවුරකට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වූ බවට එල්ල වන චෝදනා පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා කියා සිටියේ අදාළ ප්‍රදේශයේ පිහිටි සාමාන්‍ය ජනතාවට අයත් ඉඩම්වලට විපක්ෂ නායකවරයා ගොස් ඇති බව තමන්ට හමුදාපතිගෙන් දැන ගැනීමට ලැබුණු බවයි.

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය

මේ අතර ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය යන නම භාවිත කිරීම වාරණය කිරීමේ හා පාලනය කිරීමේ අභිලාෂයක් රජය සතුව නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

'රජය අඩු තරමින් මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කර හෝ සාකච්ඡා කොට හෝ නොමැත.' එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එවන් වාතාවරණයක් තුළ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ජනමාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කොට ඇති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව මැයි 02 වනදා පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සමග අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසන්නේ.

 

‘Radicalisation’ among Sri Lankan Muslims

User Rating: / 3
PoorBest 

‘Radicalisation’ among Sri Lankan Muslims

 

A number of recent opinion pieces penned by some well-known writers have drawn attention to the growing ‘radicalisation’ among the Muslims of Sri Lanka. Among the key concerns raised are that Sri Lankan Muslims are becoming ‘exclusivist’ and ‘self-alienating’ by following a strict interpretation of Islam, manifested in particular by the growing number of Muslim women who have adopted all-encompassing ‘alien, Arab attire’.


By conflating the veil with radical Islam, the writers, perhaps inadvertently, are feeding into Islamophobia, (an unfounded fear of Islam), and fanning the flames of social discord.


Most Muslim women choose to veil themselves because they view it as a religious obligation. It has no nexus whatsoever to the ‘radicalisation’ that is allegedly unfurling in the community. Veil-clad women do not represent nor do they promote a racist ideology. Furthermore, attacking or vilifying the veil will not make it go away; on the contrary a tolerant, plural and inclusive Sri Lanka has to accommodate all Muslims in whatever dress-code they choose to adopt.  The freedom to practice one’s faith is a basic human right that must be safeguarded. No one should attempt to interfere with someone else’s right to practice his or her professed religion in the manner he or she sees fit, so long as it does not infringe upon the rights of others.


That more and more Muslim women are opting to cover up – be it in the form of the hijab, the abaya or the niqab – does not warrant alarmist discourses. What should alarm all Sri Lankans is the daily record of rapes, sexual harassment of women and the growing insecurity for women, particularly those in the North. According to Women for Rights, every 90 minutes a woman is raped in Sri Lanka and an estimated 95% of women using public transportation are at risk of being sexually harassed.


What should be of concern to all Sri Lankans is the free accessibility to pornographic material (flowing in mainly from the West); in particular our children’s exposure to such destructive material which teaches them all the wrong things about sex. Even the screening of the sick-filth movie ‘Fifty Shades of Grey’, which glorifies the sexual exploitation of women, in Sri Lankan theatres did not attract the condemnation and opposition that it ought to have.


In view of much bigger and more pressing social problems, the veil is something that should neither worry those outside the Muslim community nor those within community who do not consider it an Islamic requirement. The veil – or particular types of it – is simply a piece of fabric; it does not in any way pose a threat to peace, stability and multi-culturalism.


And what does multi-culturalism really mean? It means respect for diversity, especially respect for religious and racial differences, not cultural assimilation. This includes respecting someone else’s interpretation of his or her religious obligations.


Moreover, identity is not something that is fixed. It is fluid and changes over time. The position that the items of clothing in focus, the niqab in particular, are imports from the Middle-East and do not form part of the traditional Sri Lankan Muslim woman’s attire begs the questions: what is traditional Sri Lankan Muslim attire anyway, and where did it originate from? Is it the saree? Is it the shalwar kameez? Are they not imports from India and Pakistan? And what about jeans and shorts? Should we, in similar vein, also be worried about women wearing Western attire on the premise that they are imports from the West and have nothing to do with traditional Sri Lankan attire? Taken to extreme lengths, does it then also mean that Sri Lankan Muslims should stop giving their children names of Arab origin?


The crucial point here is that a woman’s body is her business, and if she chooses to cover it up completely, it should not become a problem for anyone else. Attire is a personal judgement call; some women prefer to be seen in public with less clothing while others prefer a lot more. Ultimately, it is the woman who should make that decision.


With time, practices evolve. If women choose to shed the veil, then that too is their decision. But they must have the right to wear it if they want to. Let us not be so fixated on the Islamic dress-code and try to link it with radicalisation or extreme political violence without any concrete empirical evidence to establish such a link. There is no need to grossly over-react to a threat that is not there.


A study released last week by the International Centre for Ethnic Studies (ICES) in Colombo affirms that there is no real evidence to suggest that a jihadist movement exists in the East. The ICES study entitled ‘Fracturing Community: Intra-group relations among the Muslims of Sri Lanka’ authored by Mohamed Faslan and Nadine Vanniasinkam also points out, “the minority Muslim community is largely considered (by the majority communities) as a religiously homogeneous group when, in fact, they are splintered into various denominations which espouse different interpretations of Islam, values and practices. This ignorance of the plurality within the Muslim community and its internal politics could be a contributing factor to much of the prejudices held by individuals against the community.”
The paper further notes that “the ‘performance’ of difference among Muslim groups, visible in the form of jubbas, hijabs, niqabs, beards and the increasing number of mosques, has created an illusion of an increase in the Muslim population, adding to the fear and suspicion of the majority towards the motives of the Muslim community and its ‘repressive’ culture. These individual prejudices have in turn been manipulated by extremist nationalist groups like the Bodu Bala Sena (BBS) to incite hatred towards and violence against the Muslim community.”


If anyone intolerantly incites hatred, makes inflammatory remarks and thereby promotes communal violence (in the manner the BBS did triggering the Aluthgama riots in June 2014), then that is certainly something to be concerned about. Such persons should be dealt with under the laws of the land. 
The words of Palestinian-American peace activist Linda Sarsour certainly rings true for Sri Lankan Muslims today: “We’re working too hard to be accepted instead of working hard to be respected”.
Islamophobia has been on the rise for some time now; let us refrain from unwittingly contributing to its sustenance.
(Comments can be emailed to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

http://www.dailymirror.lk/107264/-Radicalisation-among-Sri-Lankan-Muslims

 

The Prophetic Advice concerning Children

User Rating: / 1
PoorBest 

PROPHETIC ADVICE CONCERNING Children

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Hadith #1

Sayyidina Anas ibn Malik (Radiyallahu Anhu) reported that the Prophet (peace and blessings be upon him) said,“ He is not one of us who is NOT COMPASSIONATE TO THE YOUNG and respectful to the elderly”►{Sunan Tirmidhi ,Chapter on "Being merciful to children " Hadith #1984, Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Adab}

Hadith #2

Hazrat Jabir b. Samura(Radiyallahu Anhu) reported:

I prayed along with Allah's Messenger (may peace be upon him) the first prayer. He then went to his family and I also went along with him when he met some children (on the way).

He began to pat the cheeks of each one of them. He also patted my cheek and I experienced a coolness or a fragrance of his hand as if it had been brought out from the scent bag of a perfumer.

►{Sahih Muslim,Kitab Al-Fad'ail,Hadith #5929}

Hadith #3

Once Allah's Messenger(peace be upon him) kissed al-Hasan b. Ali[his grandson] (Radiyallahu Anhu) and Al-Aqra bin Habis al- Tamimi was sitting in his presence.

Al-Aqra said, "I have ten children and have not kissed a single one of them"

Upon (hearing) this, Allah's Messenger(peace be upon him) looked at him and said"He who does not show mercy shall not receive Mercy."

►{Sahih Bukhari,Kitab Al-Adab,Hadith #5651;Sahih Muslim Kitab Al-Fadail, Hadith #2318;Ahmed b Hambal in Al-Musnad 2:241 Hadith #7287;Al-Bayhaqi Sunan Al-Kubra,7:100 Hadith #13354}

cid:image003.jpg@01D162CD.E41A6D90

 

Hadith #4

Hadrat Anas(Radiyallahu Anhu) said, "The Prophet, may Allah bless him and grant him peace, came in and saw a son of Abu Talha's called Abu 'Umayr. He had a sparrow which he used to play with."

He said, "Abu 'Umayr, what happened to (or where is) the little sparrow?'" ►{Narrated by Imam Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad,Hadith #384}

Hadith #5

Narrated Hazrat Abdullah ibn Amir(Radiyallahu Anhu) : My mother called me one day when the The Messenger of Allah( peace be upon him) was sitting in our house.

She said: “ Come here and I shall give you something. “

Messenger of Allah( peace be upon him) asked her:" What did you intend to give him? "

She replied: " I intended to give him some dates."

The Apostle of Allah ( peace be upon him) said: "If you were not to give him anything, a lie would be recorded against you."

►{Sunan Abu Dawud,Kitab Al-Adab}

Hadith #6

Hazrat Abu Hurayra(Radiyallahu Anhu) said, "When the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace,was brought new dates,

he said, 'O Allah! Bless us in our city and in our mudd and sa', blessing upon blessing.'

Then he would give one to the youngest of the children with him."

►{Narrated by Imam Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad,Chapter on "Fruits are given to the youngest of children",Hadith 362}

 --

Jazakum Allah Khair
The Qur'an Foundation.

www.thequranfoundation.org


The Qur’an Foundation* is a Non-Profit & Registered Organization.
   

Gnanasara Thera further remanded

Bodu Bala Sena (BBS) General Secretary Ven. Galagodaaththe Gnanasara Thera was further remanded by Homagama Magistrate Ranga Dassanayake till February 23 for allegedly threatening Pradeep Eknaligoda’s wife Sandhaya Eknaligoda.

 

http://www.dailymirror.lk/105519/Gnanasara-Thera-further-remanded

 

Six monks remanded over protesting near Homagama Court

Ravana Balaya convener, the Ven. Iththekande Saddhatissa Thera, five other monks and five lay persons (including a woman) were produced before Homagama Magistrate Ranga Dissanayaka yesterday and re-remanded on charges of disruption of court proceedings by their unruly behaviour on January 25. The re-remanded suspects are Ravana Balaya convener, the Ven. Iththekande Saddhatissa Thera, former JHU MP and president of Sihala Ravaya, the Ven Akmeemana Dayaratne Thera, Sihala Ravaya secretary, the Ven Magalkande Saddhatissa Thera, the Ven Badalkumbure Ariyashantha Thera, the Ven Medirigiriye Punyasara Thera, the Ven Passara Pagnajothi Thera, Sumithra Malkanthi, K.S.Namal Shantha, M.A. Mahesh Prasanna, N.D. Senakumara, and S.M. Chinthaka Seneviratne. These suspects had been taken into custody on three occasions and remanded on charges of unlawful assembly, trespassing into the courtroom, causing disruption to court proceedings, causing damage to state property and obstructing state officials in the pursuit of their official duties. The magistrate, having considered the submissions, stated that if bail were granted to these suspects they would hasten to a microphone and challenge the court rulings, and thereby make a mockery of the entire judicial process. (Chaturanga Pradeep)

 

http://www.dailymirror.lk/105521/Six-monks-remanded-over-protesting-near-Homagama-Court

   

Page 24 of 131

Login Form